Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní informace

1.1 Jsme společnost Rozvoz stromků s.r.o., se sídlem U Pernikářky 1534/3, 150 00 Praha 5, IČ: 07620730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303713, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.


2. Jaké osobní údaje zpracováváme

2.1 Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, emailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou uchovávány pro účely plnění smlouvy, v případě, že nebude smlouva uzavřena, údaje se smažou.

2.2 V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

2.3 Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

2.4 Automaticky zpracováváme i soubory cookies, zejména technické cookies a analytické cookies. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě.


3. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

3.1 Pronájem zboží: Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

3.2 Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

3.3 Marketingová činnost:

3.4 Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme zkvalitňovat naše služby. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.


4. Předávání osobních údajů třetím subjektům
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

4.1 Doručení zboží: dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

4.2 Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.


5. Doba uchovávání údajů

5.1 V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

5.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme.

6. Zabezpečení osobních údajů

6.1 Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů. Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

6.2 Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

6.3 K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.


7. Vaše práva

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.10.2018.

Tyto webové stránky využívají k zajištění funkčnosti stránek a k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím