Vaše stromky

Stromky u zákazníků

Zasazené stromky

Historie vánočního stromku

Vánoční stromeček

Tradice zdobení vánočního stromečku má svůj původ v Německu - jednu z nejstarších dochovaných zpráv o ozdobeném stromku v místnosti můžeme nalézt v brémské cechovní kronice z roku 1570. Zprvu se vyskytoval v řemeslnických a cechovních domech, později (polovina sedmnáctého století) se začal objevovat i v soukromých obydlích. Za hranice Německa se obyčej rozšiřuje v devatenáctém století, přičemž se ujímá spíše ve městech a až později na venkově.

V Českých zemích tedy strojení vánočního stromečku nemá dlouhou tradici - úplně poprvé jej prý o vánocích roku 1812 postavil a nazdobil režisér a ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karl Liebich v libeňském zámečku Šilboch jako vánoční překvapení pro své přátele.

Zvyk se ovšem začal více prosazovat až ve 40. letech devatenáctého století, a to především v rodinách bohatých pražských měšťanů. Na vánočních trzích se také začaly objevovat umělé stromečky vyřezávané z tenkých prkének či kartonu, které byly dovážené z Německa. Tyto stromečky se však nesetkaly s přílišným zájmem. Více se ujaly živé stromečky - smrčky, jedličky nebo májky ozdobené ovocem, rozinkami, mandlemi, perníkem a jiným sladkým pečivem. První svíčky se na vánočním stromku v Čechách rozsvítily roku 1860.

Do obydlí na českém venkově pronikaly zdobené vánoční stromečky pomaleji než ve městech - v mnohých domácnostech bývala až do první světové války o Vánocích jen ozdobená smrková nebo jedlová větev.

V současnosti lidé doma obvykle zdobí smrky, borovice, jedle či umělé stromky.